Jung Gar – Az Elemek Tánca

A Jung Gar egy olyan lassú, meditatív, energia-keringető mozgásrendszer, melyben a gyakorló mozdulatai a test, energia és tudat hármasának harmóniáját hozzák létre.

Filozófiai alapja a tibeti elemi energiák tana, mely az aktív állapotukat szimbolizáló állatok mozgásán keresztül nyilvánul meg.

Jelentése

A Jungvai Gar (tib: ‘byung ba’i gar, ejtsd: dzsungva gár) vagy röviden Jung Gar, egy tibeti kifejezés, melynek jelentése az Elemek Tánca.

A tibeti jung kifejezés többféle jelentéssel bír. Egyrészt jelenti az elemeket, de egyéb jelentései érthetőbbé teszik számunkra az elemek által megnyilvánuló világot. Többek között azt is jelenti, hogy valami, ami lesz, ami meg fog történni, ami felkel, elkezdődik, elindul, felbukkan.

Elemek

Az iskola mozgásrendszere az elemeket szimbolizáló 4 állat mozgásához, tulajdonságához szorosan kapcsolódik.

Föld

A földet szimbolizáló oroszlán képviseli a magabiztosságot, stabilitást. Azt az érzést, amikor nem gondoljuk, hogy valaki fölött állunk, ezáltal eltelve büszkeséggel, de nem is helyezzük mások alá magunkat, kialakítva ezzel egy kisebbrendűségi érzést. Mindenki ugyanazon a földön áll, ugyanaz a szilárdság tart fenn minket, egymástól való különbség nélkül. Ez az egyenlőség érzésének tiszta megnyilvánulása.

A víz elemhez tartozó sárkány a tiszta felismerés, a tökéletes meglátás képességét adja. Ez az az állapot, amikor mentesek vagyunk a frusztrációtól, a mások felé irányuló nehezteléstől, a dühtől, aminek pusztító tüze szinte bármit elemészt, a haragtól, aminek metszően jeges hidege megfagyasztja a szép gondolatokat. Amikor a frusztráció, a düh és a harag érzése elmúlik, olyan tisztán vagyunk képesek átlátni a jelenségeket, mint ahogy egy fodrozódó víz megnyugvásakor a víztükör felszíne mindent megjelenít.

A tűz elemből megjelenő khyung-madár a dolgok széles spektrumú átlátását reprezentálja, amikor – mint ahogyan a térben szálló iszonytató madár is belátja az egész horizontot – egységként látunk minden megnyilvánulót, mégis képesek vagyunk azokat külön-külön is megfigyelni tudva, hogy bármilyen jelenség a teljesség része és igazán csak azzal való összefüggésében megvizsgálva értelmezhető.

A levegő elemet a tigris képviseli, aki a teljes szelídség állapotát nyilvánítja meg. Mivel tisztában van a képességeivel, nincs szüksége arra, hogy bárkinek, bármit is bizonyítson. A megjelenésével sugározza a teljes félelemnélküliséget és szelídséget, ezáltal képes mindent megvalósítani, minden elképzelést beteljesíteni.

A tér elem szimbóluma a dordzse, melynek jelentése elpusztíthatatlan. A tér maga a tartalmazó üresség, minden jelenségnek a forrása, megnyilvánulásuknak, fennállásuknak, játékuknak és feloldódásuknak színtere. Ez a minden változásnak lehetőséget adó, nem-változó, elpusztíthatatlan kiterjedés.

A Drala Gar harcművészeti rendszerben minden egyes elemnél három szintet különböztetünk meg a formai gyakorlatok, az un. gar-ok (táncok) tekintetében és ez az egymásra épülő fokozatoknál is megnyilvánul. Ezek sorban a csi – külső, nang – belső, és szang – titkos szint.

A külső szintnél a technikák kivitelezése gyors, erőteljes, ahol a mozdulat végén összpontosul az erő. Itt a technikák valódi harci értékkel bírnak. Ez a fizikai test, az anyag szintje.

A belső szint esetén a kivitelezés nem túl gyors, a test végig laza, a mozdulatok áramlása folyamatos. Ez az energia szintje.

A titkos szint szerint végzett mozgás folyamatos ugyan, de nagyon lassú és lágy, a test teljesen laza. Bár a mozgást a test végzi, de a mozdulatsor begyakorlása után, annak természetes áramlása esetén a (képzett) tudat képes a békés elnyugvás állapotába kerülni, így ez a módszer egy mozgásban végzett meditációvá válik. Ahol a király, a tudat képes összehangolni önmaga, az energia és a test hármasát egy áramló egységgé. Ezért ez a tudat szintje.

A Jung Gar egészségügyi hatása

A Jung Gar tanítása szerint, ahogy minden elem a térből ered és abban nyilvánul meg, úgy minden jelenség az elemek játékának eredménye. Bár az emberi lény a tudat, az energia és a test hármasán keresztül kapcsolódik a külső világhoz, mégis a tudat a teremtő, minden általa jön létre, és minden tapasztalás rajta keresztül történik. Hasonlítjuk ugyan a tudatot a térhez, miszerint a tudat tértermészetű, de csupán a tudat tudatos a tér nem. Pozitív, negatív és semleges impulzusokon, érzéseken keresztül hoz létre sajátos rezgésmintákat az energiarendszerben, ami által sajátos változás történik a materiális belső világunkban, amit a testünknek nevezünk és a külső világunkban, amit a környezetünknek.

A Jung Gar gyakorlásával képessé válunk a tudat lenyugtatására, ami által kevésbé leszünk fogékonyak a hétköznapok során folyamatosan jelenlévő kisebb-nagyobb stresszfaktorokra. A békés tudat képes harmonizálni az elemi energiákat, ami által a fizikai testünk is összhangba kerül. A tudat nyugodt, örömteli állapota és az energiák akadálymentes áramlása kiegyensúlyozza a hormonrendszerünket, több szerotonin termelődik, aminek hatására annak antagonistájának, a melatoninnak a szintje is magasabb lesz, így az alvásunk mélyebbé, pihentetőbbé válik. A lassú, áramló mozgás hatására az izmok, ízületek ereje, rugalmassága megtartható, növelhető még egészen idős korban is. Rendszeres gyakorlásával az izom tónusa növekszik, a csontritkulás megállítható, a csontsűrűség akár növelhető is. A nagyon lassú, áramló mozdulatok végzése által az idegrendszer egy olyan passzív, nyugalmi állapotba kerül, ami rendkívül jó hatással van a paraszimpatikus rendszerre és a vérkeringésre.